தேனி இணையத்தள ஆசிரியர் ஜெமினி எம் விட்டுப் பிரிந்தார்

மாற்றுக் கருத்தாளர்களுக்கு தளம் அமைத்துக் கொடுத்த தேனி இணையத் தள ஆசிரியர் ஜெமினி என எல்லோராலும் அறியப்பட்ட கங்காதரன் கொரனா காலகட்டதில் நீண்ட நாட்களாக நோய்வாய்பட்டிருந்த வேளையில் எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார்.