‘தேர்தலில் அரசாங்கம் நிச்சயம் தோற்கும்’- ராஜபக்ஷ அதிரடி அறிவிப்பு

விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகுவது ராஜபக்‌ஷ குடும்பத்துக்கு சாதாரணமாகிவிட்டது என தெரிவித்த விவசாயத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் சஷீந்திர ராஜபக்‌ஷ  , விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் எமது கிராமங்களுக்கு நிச்சயம் நாம் செல்வோம் என்றார்.