தோழருக்கு அஞ்சலி

சுன்னாகம் தெற்கை பிறப்பிடமாகவும் லண்டனை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட தோழர் விங்கன் (ஐயாத்துரை லிங்கேஸ்வரன்) தனது 55வது வயதில் நேற்று 30.04.2022 காலமான துயரச் செய்தி கிடைத்திருக்கிறது.