நாளை முதல் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக ஜம்மு காஷ்மிர்

இந்தியாவின் ஜம்மு காஷ்மிர் நாளை முதல் ஜம்மு காஷ்மிர் மற்றும் லடாக் ஆகிய இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக மாறவுள்ளது. துணை ஆளுநர்களாக பதவியேற்கவுள்ளனர்.