நியூசிலாந்தை வென்று முதன்முறையாக சம்பியனான கிரிக்கெட்டின் தாயகம்

தம்நாட்டில் இடம்பெற்றுவந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் 12ஆவது உலகக் கிண்ணத் தொடரில் கிரிக்கெட்டின் தாயகமான இங்கிலாந்து சம்பியனானது. லோர்ட்ஸில் இன்று இடம்பெற்ற இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்தை வென்றே, இதுவரை மூன்று தடவைகள் உலகக் கிண்ண இறுதிப் போட்டிக்கு வந்த இங்கிலாந்து, நான்காவது முறையாக இம்முறை சம்பியனானது.