நூல் அறிமுக விழா

சிறீதரன் திருநாவுக்கரசு அவர்களின் மனிதாபிமானம் கொண்ட புதிய தலைமுறைக்காக நூல் அறிமுக விழா நேற்றய தினம் சூரிச்சில் நடை பெற்றது.