பட்ஜெட் பாஸ்

2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு- செலவுத்திட்டம் மீதான வாக்கெடுப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.அதில், திட்டத்துக்கு ஆதரவாக 159 வாக்குகளும் எதிராக 52 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனடிப்படையில் 107 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வாக்கெடுப்பின் போது 13 உறுப்பினர்கள் சமூகமளிக்கவில்லை.