பருத்தித்துறை நகர சபை முடிவுகள்

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 2,199 வாக்குகள், 5 வட்டார ஆசனங்கள், விகிதாசார ஆசனம் 1

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 1,880 வாக்குகள், 3 வட்டார ஆசனங்கள், விகிதாசார ஆசனங்கள் 2

ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி – 777 வாக்குகள், வட்டார ஆசனம் 1, விகிதாசார ஆசனம் 1

சுயேட்சைக் குழு – 404 வாக்குகள், விகிதாசார ஆசனம் 1

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 403 வாக்குகள், விகிதாசார ஆசனம் 1