பாகிஸ்தானில் மீண்டும் தலைதூக்கும் தீவிரவாதம்

கடந்த இரண்டு வாரங்களாக, குறிப்பாக பலுசிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் மூன்று வெவ்வேறு பாரிய பயங்கரவாத தாக்குதல்களில் பல வீரர்களை இழந்தது.