மகிந்த வசமானது அம்பலாங்கொடை நகர சபை

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன- 6,698 (10 ஆசனங்கள்)

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி-4,260 (6 ஆசனங்கள்)

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி-1,796 (3 ஆசனங்கள்)

ஜே.வி.பி -1,062 (2 ஆசனங்கள்)