மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

விடியல் சமூகசேவைகள் சங்கத்தின் ஆறு வருட பூர்த்தியினை நினைவுகூரும் நோக்கில், ஏழ்மையான குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கிவைக்கும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றிருந்தது.