மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

வவுனியாவில் தமிழர் சமூக ஐனநாயகக்கட்சியின் தோழர்களுடனும் புத்திஜீவிகளுடனும் இன்று மாலை 3 மணியளவில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்