மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபையின் முடிவுகள்

முல்லைத்தீவு மாவட்டம், மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபைக்கான பெறுபேற்றை, தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு முதலாவதாக வெளியிட்டது.

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி-1,836 (6 ஆசனங்கள்)

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி -1,505 (4 ஆசனங்கள்)

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி-523 (2 ஆசனங்கள்)

ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி- 192 (1 ஆசனம்)