மீண்டும் குறைந்தது தங்கத்தின் விலை

நாட்டில் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளதாக செட்டியார் தெரு தங்க வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இதன்படி, 22 கரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 151,500 ரூபாய் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது. நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடும் போது இன்று தங்கத்தின் விலை சடுதியாக குறைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது