முடக்கப்பட்ட பிரதேசங்களின் விவரம்

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகிய நிலையில் தொடர்ந்து முடக்கப்பட்ட பிரதேசங்களின் விவரம் வெளியாகியுள்ளன.