’மூச்சுவிடுவதில் சிரமம் உள்ளதா? மக்களே உஷார்

இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும்  புதிய வகை வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது.  இன்புளூயன்சா -ஏ (Influenza A )வைரசின் துணை வகையான இந்த வைரஸ்` H3N2`என அழைக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply