ரணில் விக்கிரமசிங்க – ‘ஆசனம்’ இல்லாமலே சிம்மாசனம் ஏறினார்

இலங்கை  வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கும் வகையில் பல சம்பவங்கள் கடந்த சில மாதங்களாக இடம்பெற்று வருகின்றன. அரசியலில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. அந்தளவுக்கு மக்களின் போராட்டம் பலவற்றையும் மாற்றம் செய்துள்ளது.