ரூபாயின் பெறுமதியில் மாற்றம்

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 314 ரூபாய் 82 சதமாகவும் விற்பனை விலை 332 ரூபாய் 58 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை (21) வெளியான நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி, டொலரொன்றின் கொள்வனவு விலை 314 ரூபாய் 72 சதமாகவும் விற்பனை விலை 331 ரூபாய் 37 சதமாகவும் பதிவாகி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.