லடாக் பிரச்சினைக்கு நீண்டகால தீர்வை தேடும் இந்தியா

கிழக்கு லடாக் செக்டாரில் உள்ள ரோந்துப் புள்ளி-15க்கு அருகில் உள்ள கோக்ரா ஹைட்ஸ்-ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் இராணுவங்கள் பிரிவினை செயல்முறையை நிறைவு செய்துள்ளன. இரு தரப்பினரும் உராய்வு புள்ளியில் இருந்து துருப்புக்களை பின்வாங்கிய பின்னர் மற்றவர்களின் நிலைகளை சரிபார்த்துள்ளனர் என இந்தியச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.