விக்கிலீக்ஸ் (WikiLeaks) ஸ்தாபகர் ஜுலியன் அசான்ஞ் (Julian Assange) கைது செய்யபப்ட்டார்.

விக்கிலீக்ஸ் (WikiLeaks) ஸ்தாபகர் ஜுலியன் அசான்ஞ் (Julian Assange) இன்று (11.02.2019) இலண்டனிலுள்ள ஈக்குவடோர் தூதரகத்திற்குள் நுழைந்து பிரித்தானியாப் பொலிசாரால் கைது செய்யபப்ட்டார்.