’விரிசலை நிவர்த்திக்க புட்டினுக்கு கோட்டா கோல் எடுக்கவேண்டும் ’

இலங்கை -ரஷ்யாவிற்கு இடையில் ஏற்பட்டுள்ள அண்மைக்கால விரிசல்களை சரிசெய்து கொள்ளவும், இலங்கை எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடி நிலைமைகளில் ரஷ்யாவின் ஒத்துழைப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் இலங்கை ஜனாதிபதி உடனடியாக ரஷ்ய ஜனாதிபதியுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடல் ஒன்றினை முன்னெடுக்க வேண்டும் என இலங்கைக்கான ரஷ்ய தூதுவர் யூரி மடெரி இலங்கை தரப்பிற்கு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Leave a Reply