ஹட்டனில் எதிர்ப்பு போராட்டம்

அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையுயர்வுக்கும், அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று,  ஹட்டன் மணிக்கூட்டு கோபுரத்திற்கு முன்பாக  இளைஞர், யுவதிகள் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.