21 ஆவது திருத்தம் இன்று அமைச்சரவையில்

அரசியலமைப்பின் 21 ஆவது திருத்தம் தொடர்பான சட்டமூலம் இன்று அமைச்சரவையில் நிறைவேற்றப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கட்சித் தலைவர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் அமைச்சரவையில் சமர்பிக்கப்படும் 21 ஆவது திருத்தச் சட்டமூலத்தில் உள்ளடக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அமைச்சரவை அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றதன் பின்னர் விரைவில் 21 ஆவது திருத்தச் சட்டமூலத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாக நீதி அமைச்சர் விஜேதாச ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.