3ஆம் முறை பதவியேற்ற ஷீயின் இராஜதந்திர சந்திப்புகள்

தனது தேசத்தின் உலகளாவிய செல்வாக்கை அதிகரிப்பதாக சபதம் செய்துள்ள சீன ஜனாதிபதி ஷீ ஜின்பிங் மூன்றாவது முறையாக பதவியேற்றுள்ள நிலையில் பல வெளிநாடுகளின் தலைவர்களை சந்திக்கவுள்ளார்.