இந்தியாவிடம் ஏன் தோற்றது அவுஸ்திரேலியா?


(Shanmugan Murugavel)

அவுஸ்திரேலியாவுக்கெதிரான டெஸ்ட் தொடரை அவுஸ்திரேலியாவில் வைத்து முதற்தடவையாக வென்று நேற்று முன்தினம் இந்தியா வரலாறு படைத்தது. அந்தவகையில், இப்பத்தியானது அவுஸ்திரேலியாவின் தோல்விக்கான காரணங்களையும் இந்தியாவின் வெற்றிக்கான காரணங்களையும் ஆராய்கிறது.