தொழிலாளர் தின நிகழ்வு

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியின் தொழிலாளர் தின நிகழ்வு திருகோணமலையில் நடக்கயிருப்பதால் தொழிலாளர்கள், தோழர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் இவ் நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.