அல்லாஹ் அக்பர் – வெட்கத்தைவிட்டு ரொம்ப வேதனைகளுடன் – 9

(யஹியா வாஸித்)
யாரிந்த முகம்மது நபி- இவர்ர தொழில் என்ன ?

எண்ட ஆண்டவன் ஒரு கில்லாடிதான்.
இந்த ஒலகத்துல, எங்க,எந்த மூலையில
சொல்லுக் கேட்காத, ஒண்டுக்கும் அடங்காத
மனுசனுகள், மனுஷ மிருகங்கள் இருக்கானு
களோ, அங்க நீ போகணும், நீ அங்க போய்
அவனுகள திருத்தோணும்.This is your
duity.Yes, you must go there.