எஸ்.எல்.எம்.ஹனிபா பச்சோந்தியான கதை தொடர்2..

மறைந்த ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் மீது பின்வந்த காலங்களில் எத்தனை விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும் அவரது மகத்தான ஆளுமையும் மகோன்னதமான பங்களிப்புகளும் வரலாற்றில் ஒருபோதும் இருட்டடிப்புச் செய்ய முடியாதவை.