தமிழரசுக் கட்சி ஏன் இப்படிச் செயல்பட்டு வருகிறது?

(Maniam Shanmugam)

தமிழரசுக் கட்சி 1949இல் உருவான கட்சி. அன்றிலிருந்து இன்றுவரை அக்கட்சியே தமிழர்களின் பிரதான அரசியல் கட்சியாக இருந்து வருகிறது. தமிழ் மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவு அக்கட்சிக்கு தொடர்ந்து இருந்தும் அது இதுவரை தமிழ் மக்களுக்காக என்னத்தைச் சாதித்தது என்றால் பதில் “பூஜ்யம்” என்பதாகத்தான் இருக்கும்.