தலைதூக்கும் துப்பாக்கிகள்

(லக்ஸ்மன்)

மறக்கப்படவேண்டியவைகளே மறுபடி மறுபடியாக அரங்கேறுகின்றன. அதன் தொடர்ச்சி என்னவாகும் என்பதான கவலையும் சிந்தனையுமாகவே வாழ்க்கையை நகர்த்துவோம்.