தோழர் ஜெமினியுடனான நினைவுகள்…..

(தோழர் போல்)

எனது மாமியாரை நேற்றைய தினம் அடக்கம் செய்து விட்டு வீடு திரும்பிய பின் ஜெமினியின் துயரச்செய்தி வந்தடைந்தது.
ஏற்கனவே சுகவீனம் உற்றிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டது முதல் எனது குடும்பத்தின் இழப்புக்கள் மத்தியிலும் மனது படபடத்துக்கொண்டேயிருந்தது.