பப்ஜி: வினையாகும் விளையாட்டு!

(ஆ.காட்சன்)

‘ப்ளூ வேல்’ இணைய விளையாட்டுக்குப் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது, இனி, நாம் கொஞ்சம் பெருமூச்சு விட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்போதே இளம் தலைமுறையினரைப் புதிதாக ஆக்கிரமிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது ‘பப்ஜி’ (PUBG). சுமார் 30 கோடி பேர் இந்த விளையாட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாகவும், ஒரே நேரத்தில் உலகளவில் சுமார் 5 கோடி பேர் விளையாடிவருவதாகவும் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.