மூடு திரையும் கொரோனாவும்

(Balasingam Sugumar)

கொரோனாவும் வீட்டில் தங்கியிருத்தலும்

இங்கு நானும் ஒரு அன்றாடம் காய்ச்சிதான் வேலைக்கு போனால் மட்டுமே சம்பளம் நாம் எத்தனை மணித்தியாலம் வேலை செய்கிறோமோ மணித்தியாலக் கணக்கில்தான் சம்பளம் பெற முடியும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை சம்பளம்.