வைத்தியர் Sivachandran பதிவு…

முதலாவது நோயாளி இறந்துள்ளார். ஏற்கனவே தீவிரமான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரக மாற்றீடு செய்யப்பட்டவரே கொரோனா தாக்கி இறந்துள்ளார்.