இது இன்னொரு பாட்டனாரின் கதை!

(Maniam Shanmugam)

தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அல்லது தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களின் தந்தை வழிப் பாட்டனார் ‘ஸ்ரீமான்’ ஜீ.ஜீ.பொன்னம்பலம் பற்றி முன்னர் சில பதிவுகளை இட்டிருந்தேன். அவற்றை நான் இட்டதற்குக் காரணம், இந்தக் கஜேந்திரன் பேசும் தீவிர தமிழ்த் தேசியத்துக்கும் அவருக்கும் பொருத்தமில்லை என்பதைச் சுட்டிக் காட்டவே. உண்மையில் அந்தக் குடும்பப் பரம்பரை தமிழின விரோத – சமூக விரோதப் பரம்பரை என்பதே என் போன்றவர்களின் கருத்து.