அங்கொட லொக்காவுக்கும் புலிகளுக்கும் தொடர்பு

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் முன்னாள் செயற்பாட்டாளரான  சபேசன் உள்ளிட்ட சிலருக்கும்,  இலங்கை நிழல  உலகதாதா  அங்கொட லொக்காவுக்கும் இடையே  தொடர்பு இருப்பதாக இந்திய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.