அமெரிக்காவில் உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தை

பயங்கரவாதத்தை முறியடிப்பது தொடர்பாக, எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை (16), ஐக்கிய அமெரிக்காவில், பேச்சுவார்த்தையொன்று ந​டத்தப்படவுள்ளது.