இந்தியாவின் முக்கிய ஏற்றுமதி இடமாக உருவாகிறது நெதர்லாந்து

பெட்ரோலியப் பொருட்கள், இலத்திரனியல் (எலக்ட்ரானிக்) பொருட்கள், இரசாயனங்கள் மற்றும் அலுமினியப் பொருட்கள் போன்ற பொருட்களின் ஏற்றுமதி அதிகரித்ததன் காரணமாக, இந்த நிதியாண்டில் ஏப்ரல்-டிசெம்பர் மாதங்களில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்களுக்கு அடுத்தபடியாக நெதர்லாந்து இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய ஏற்றுமதி இடமாக உருவெடுத்துள்ளது.