இந்திய விவசாயிகள் போராட்டம்

எல்லையில் இருப்பதை போன்ற மோசமான சூழல் தில்லியில் நிலவுகிறது….. விவசாயிகள் சங்க இணைச் செயலாளர் விஜூ கிருஷ்ணன் தகவல்….