இப்படிப் போகின்றது விக்கி, சுரேஷ், கஜேன் கூட்டமைப்பு

சிங்களத்தின் ‘அடி கழுவி – தழுவி’, வடக்கில் நடக்கிறது மாபெரும் தமிழினத் துரோகச்சதி !!!
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்களையும், முதலமைச்சருக்கு ஆதரவாக செயல்படும் கௌரவ அமைச்சர் ஐங்கரநேசன் அவர்களையும், பதவிகளை இராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளியேறுமாறு கடந்த மூன்று நாள்களாக ‘சம்பந்தன் – சுமந்திரன் – மாவை’ கூட்டுக்கும்பல், இருவருக்கும் கடும் ‘பிரஸர்’ கொடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது! சோற்றில் உப்புபோட்டுச் சாப்பிடும் சமூகமாகவிருந்தால் வெகுண்டெழுந்து நல்லூர் ஆலய முன்றலில் ஒன்றுகூடி எதிர்ப்பை காட்டுங்கள் !!!