இலங்கை: கொரனா செய்திகள்

ஓகஸ்ட் 7ஆம் திகதி வரையிலும் கொரோனா ​தடுப்பூசியை ஏற்றிக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பிலான புள்ளிவிவரத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இலங்கையின் மொத்த சனத்தொகை, 2 கோடி​யே 19 இலட்சத்துக்கு 19ஆயிரம் பேர். அதில், 30 வயதுக்கும் 60 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 87 இலட்சத்துக்கு 45ஆயிரத்து 788 ஆவர்.