எல்பிட்டிய பிரதேச சபையை கைப்பற்றியது மொட்டு

எல்பிட்டிய பிரதேச சபைத் தேர்தலுக்கான உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் முடிவுகளின்படி, ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்று, எல்பிட்டிய பிரதேச சபையை கைப்பற்றியுள்ளது.