ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறிய பிரித்தானியா

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா இன்று வெளியேறியது. அந்தவகையில், இரண்டுக்குமிடையிலான 48 ஆண்டு கால இணைப்பு முடிவுக்கு வந்திருந்தது.