ஒரு நாடு, ஒரே சட்டம்; கிழக்கில் அமோக வரவேற்பு

ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம் ஜனாதிபதி செயலணிக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.