கிழக்கு-மேற்கு பிளவை எடுத்துக் காட்டிய மனித உரிமைப் பேரவைத் தீர்மானம்!

VAANAVIL issue 123 – March 2021 has been released and is now available for download at the link below.

2021 ஆண்டு பங்குனி மாதத்திற்குரிய வானவில் (இதழ் 123) வெளிவந்துவிட்டது. இதனை கீழேயுள்ள இணைப்பில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Please click on the link below to read the issue.

இதழினை வாசிப்பதற்கு கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

http://manikkural.wordpress.com/