சீனாவின் சனத்தொகை பாதியாகக் குறையும் அபாயம்

அடுத்த 45 ஆண்டுகளில் சீனாவின் சனத்தொகை பாதியாகக் குறையுமென்று புதிய ஆய்வு ஒன்று எச்சரிக்கின்றது. முந்தைய ஆய்வுகள்  சனத்தொகை வீழ்ச்சியின் வேகத்தை கடுமையாகக் குறைத்து மதிப்பிட்டிருக்கலாமென்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த வருடம்  பிறப்பு வீதம் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் 1.3 குழந்தைகளாக இருந்ததாக சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு அறிக்கை கூறுகிறது.