தலிபான்களுக்கு இந்தியா-அமெரிக்கா வலியுறுத்து

தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பிரதேசத்தை எந்த ஒரு நாட்டையும் அச்சுறுத்தவோ, தாக்கவோ அல்லது பயங்கரவாதக்குழுக்களுக்கு அடைக்கலம் அளிக்கவோ பயன்படுத்தமாட்டோம் என்பதை உறுதி செய்யவேண்டுமென்று இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் வலியுறுத்திக்கூறியுள்ளதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு செயலாளர் வர்தன் சிரிங்லா கூறினார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், தலிபான் செயல்பாடுகள் இவற்றை வெளிப்படுத்துவதாகத் தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.