தியாகிகள் நினைவாக….

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியின் விளையாட்டு பிரிவினால் 29வது தியாகிகள் நினைவாக நடாத்தப்பட்ட கிறிக்கெட் மென்பந்து சுற்று போட்டியில் (16/06/2019)வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்வின் போது……