பாகிஸ்தானில் வெடிக்கும் வன்முறைகள்

பாகிஸ்தானில் அண்மைக்காலமாக தெஹ்ரீக்-இ-லாப்பாய்க் கட்சியினரால் (டி.எல்.பி) பிரான்ஸ் அரசுக்கெதிராகப் போராட்டங்கள் இடம்பெற்றுவருகின்றன.