புதிய நிதி வசதிகளை வழங்கப்போவதில்லை என உலக வங்கி தெரிவிப்பு

இலங்கையில் போதிய பொருளாதாரக் கொள்கை கட்டமைப்பை நடைமுறைப்படுத்தும் வரை இலங்கைக்கு புதிய நிதி வசதிகளை வழங்கப் போவதில்லை என உலக வங்கி நேற்று (28) அறிவித்துள்ளது.